Nhat Nam
Dịch vụ của chúng tôi

Lĩnh vực hoạt động

1. Gia công cơ khí chính xác trên các loại vật liệu.

2. Gia công đồ gá JIG, Dưỡng kiểm.

3. Gia công chế tạo máy.

4. Hàn, cắt, chấn đột dập.

5. Dựng khung kết cấu nhà xưởng.

6. Mạ anode nhôm, mạ màu, mạ Crom.

7. Cung cấp thiết bị đo, máy CNC, thương mại dịch vụ tổng hợp.